Edukacja seksualna na celowniku prawa

Ostatnie posiedzenie Sejmu RP, które odbyło się już po wyborach parlamentarnych w październiku 2019 r. przyniosło zaskakujące wieści. Otóż odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu „Stop pedofilii”, który de facto nowelizuje kodeks karny, penalizując (czyli karząc) edukację seksualną. W dzisiejszych czasach to niezwykle niebezpieczny ruch w kwestiach edukacji i świadomości młodych ludzi.

Co zmieni się w przepisach? Do kodeksu karnego ma zostać dodany m.in. zapis w art. 200b §4:

„Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

W praktyce nowy przepis może służyć do karania jakiegokolwiek nauczyciela, edukatora, eksperta, lekarza czy rodzica który opowie, wyjaśni, udzieli odpowiedzi czy informacji osobie nieletniej dotyczącej kwestii seksu. Pojęcie „propaguje podejmowanie obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej” jest niezwykle szerokie i pojemne. Bo skąd nauczyciel lub edukator ma wiedzieć, czy wskutek udzielonych przez niego informacji osoba nieletnia nie odważy się całować z partnerem/partnerką, dzielić się pieszczotami czy wprost – odbyć stosunek seksualny? Jak obroni się przed zarzutem, że działania młodzieży nie miały związku z odbytymi zajęciami czy udzielonymi informacjami na temat seksu?

Do czego prowadzi brak rzetelnej edukacji seksualnej? Do chorób wenerycznych, do nabywania błędnych przekonań o traktowaniu partnera, do zaburzeń postrzegania kwestii seksualności (własnej i innych osób). W skrajnym przypadku do niechcianych i nieplanowanych ciąż, gwałtów lub pedofilii. Dziecko czy młoda osoba, która nie będzie wiedzieć, jakie zachowania seksualne są dopuszczalne, a jakie nie, szybciej może paść ofiarą takiego przestępstwa.

Co jest również absurdalne w proponowanych przepisach? Że według polskiego prawa aktywność seksualną można podejmować od 15 roku życia! Czyli: 15-latki mogą w pełni uprawiać seks, ale nie mogą dowiedzieć się od lekarza, jakie są dostępne środki antykoncepcyjne czy choroby weneryczne! 17-latki mogą kupić prezerwatywę lub żel nawilżający w drogerii, ale nauczyciel albo rodzic nie może im powiedzieć o odpowiedzialności w seksie!

Proponowana nowelizacja kodeksu karnego idzie również wbrew zapisom art. 4 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Przepis z tej ustawy stanowi: „Do programów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji„. Jak więc realizować wymóg ustawy, skoro właśnie przekazywanie wiedzy na ten temat może zostać uznane za „propagowanie” i osoba przekazująca taką wiedzę podlega sankcji karnej w postaci 3 lat więzienia?

Czego w ogóle może dotyczyć edukacja seksualna? Zjawisk takich jak kwestie dojrzewania – miesiączkowania, nocnych polucji, antykoncepcji (jej rodzajów, skuteczności, sposobów używania), chorób przenoszonych drogą płciową, niechcianych zachowań (dotyku, traktowania partnera), obalania licznych mitów i bajek, jakie narosły wokół tej tematyki. Czy naprawdę jest czego się bać?

Projekt nowelizacji ustawy trafił do odpowiedniej komisji sejmowej i będzie procedowany w kolejnej kadencji Sejmu. Jest szansa, że utknie tam na długo, może na zawsze. A jeśli nie – że przepadnie w drugim czytaniu lub ostatecznie w Senacie. Mam też nadzieję, że znajdzie się jakiś dobry prawnik, który na etapie prac legislacyjnych wykaże opisaną powyżej niezgodność planowanych przepisów z ustawą o planowaniu rodziny i dzięki temu zapomnimy o tej niebezpiecznej dla dzieci i młodzieży propozycji. Czas pokaże.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Related Post

zdjęcie platforma dla niepełnosprawnych

Dostępność minus

Widzieliście pewnie przy wielu schodach w miejscach publicznych takie specjalne platformy – podnośniki dla wózków? Fajna sprawa. Dopóki działają. Dzisiaj w teorii na szkoleniu z zakresu dostępności transportowej i architektonicznej,

Koronawirus – dzień 16 – 17 Nauczanie domowe i testy

Nauka w domu wymusza na rodzicach większe zaangażowanie się w zajęcia i tematy szkolne. W ten weekend nie tylko kontynuowaliśmy dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, ale też udało mi się

Opiekun wycieczki pod specjalnym nadzorem

Ministerstwo Edukacji Narodowej potrafi nas zaskakiwać rozmaitymi pomysłami. Wśród ostatnich zaskakujących nowości w przepisach edukacyjnych znalazły się zmiany w zakresie organizowania wycieczek. Miesiąc temu MEN opublikował projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji