Dzieje sięPatrzymy w przyszłość

FIO rusza na nowo!

Ledwie skończyły się emocje związane ze składaniem i oceną ofert w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015, ledwie organizacje odetchnęły po walce o dotację i rozpoczęły (lub nie) realizację wsparcia, a tu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kolejną niespodziankę. Nabór na przyszłoroczny FIO rozpoczął się już we wrześniu, a nie – jak to dawniej bywało – w grudniu lub styczniu kolejnego roku. I w nowym rozdaniu mamy kilka niespodzianek, o  których warto wiedzieć.

fio

MPiPS ogłosił nabór w podziale czasowym. Od 1 do 23 września tego roku trwa nabór na dotacje w Priorytecie 3 Aktywni obywatele i Priorytecie 4 Silne organizacje pozarządowe. Nabór w Priorytecie 2 Aktywne społeczeństwo otwarty zostanie dopiero 1 grudnia 2015 r. i potrwa do 7 stycznia 2016 r. Czy taki podział jest lepszy? Moim zdaniem tak. Generator ofert może nie będzie tak obciążony. Ocena może będzie prowadzona sprawniej, bo i ofert do oceny w jednym terminie wpłynie mniej. W Ministerstwie weryfikacja formalna, a potem merytoryczna też może być szybsza. Czy tak będzie w praktyce – zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli.

Co jeszcze nowego w FIO? W tym roku składać ofert nie mogą podmioty, które w ubiegłym roku zdobyły środki na projekty 2-letnie. Ci, którzy realizują projekty roczne i którzy kończą właśnie projekty 3-letnie są do konkursu dopuszczone. Skoro o wykluczeniach mowa, warto wspomnieć również o tym, że musimy już teraz zdecydować, do jakiego Priorytetu składamy ofertę. Nie można bowiem składać projektu teraz we wrześniu do P3 lub P4, a następnie w grudniu do P2. Dodatkowo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia:

Wyjątkiem od tej reguły jest możliwość złożenia dodatkowej oferty w Komponencie Działań Systemowych. Oferta złożona tam nie wyczerpuje limitu złożenia oferty w konkursie ogólnym. Jednak w przypadku przeznaczenia do dofinansowania obu ofert Oferent zobowiązany jest do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dwóch dofinansowań).

Takie rozwiązanie ma oczywiście swoje uzasadnienie – chodzi o to, aby maksymalnie dużo organizacji dostało swoją szansę. FIO bowiem ma na celu nie tylko realizację konkretnych projektów, ale również budowanie potencjału organizacji. Jeśli ten skromny tort podzielimy pomiędzy kilku wyspecjalizowanych graczy, nie osiągniemy tego efektu ubocznego. Ograniczenie możliwości składania ofert do jednej choć trochę nas do takiej wartości dodanej przybliża.

working togetherNowością jest również określenie maksymalnych stawek w przypadku kosztów osobowych. Stawka godzinowa w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych wynosi obecnie 30 zł, zaś w przypadku prac ekspertów i specjalistów – 100 zł. Co istotne, stawki te eksperci mają weryfikować wyłącznie w odniesieniu do kosztów osobowych finansowanych z dotacji, a nie tych wskazanych w ramach wkładu własnego. Takie stanowisko przekazało nam Ministerstwo i tej wersji zamierzam się trzymać 🙂

Nowością jest również inny podział kategorii kosztów: obecnie mamy tylko 3 takie kategorie, co znacząco powinno uprościć konstruowanie budżetu: koszty merytoryczne (wszystko, co wiąże się bezpośrednio ze wsparciem), koszty obsługi zadania publicznego (czyli kierowanie projektem, administracja, księgowość, koszty biura itp.), a także inne koszty (promocja). Limity dla kategorii są również jasne: maksymalnie 30% dotacji dla obsługi (kategoria II) i maksymalnie 5% dotacji dla kosztów promocji (kategoria III).

Zmieniają się również nieco kryteria oceny. W kryteriach merytorycznych doszło pytanie „W jakim stopniu efekty realizacji projektu będą trwały po zakończeniu realizacji projektu”, za które można dostać 3 punkty (punktację zmniejszono w pytaniu dotyczącym zgodności projektu z celem głównym Programu i trafności identyfikacji grupy docelowej). W ocenie budżetu pojawiło się również pytanie o to, czy konstrukcja budżetu jest przejrzysta (warte również 3 punkty). W sekcji oceniającej zaangażowanie społeczność pytania również się pozmieniały, większy nacisk położony jest teraz na pomoc wspólnoty lokalnej i wzrost poziomu zaufania społecznego (aż dwa odmienne pytania w tej kwestii).

Ważnej zmianie uległy kryteria strategiczne – to dodatkowe punkty, o które warto zawalczyć. W tym roku eksperci oceniają, czy oferent uzyskał wcześniej (w 2014 r.) wsparcie lub czy przychód organizacji nie przekraczał w ubiegłym roku 100 tys. zł, ale również mają możliwość przyznania dodatkowych punktów za projekty szczególnie warte dofinansowania. To najtrudniejsze kryterium, bowiem ocena rozłożona została na dwa etapy (nabór wrześniowy i grudniowy), zaś maksymalnie 3 extra punkty można przyznać (również w podziale na 1, 2 lub 3 punkty) tylko raz na całe FIO. Z doświadczenia ubiegłorocznego wiem jednak, że zdarzają się prawdziwe perełki wśród ofert i jeśli na takowe znów trafię, nie zawaham się tych dodatkowych punktów użyć. 🙂

Wszystkie informacje znajdują się oczywiście na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dedykowanej FIO. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko zasiadać do pisania, wysłać ciekawą ofertę i liczyć na pozytywny efekt. Łatwo nie jest, ale warto przynajmniej spróbować!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *