Dzieje sięPatrzymy w przyszłość

Kolejne decyzje dotyczące Budżetu Obywatelskiego

3d board meeting

Sprawozdanie dotyczące ostatniego posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego musiało chwilkę poczekać na publikację, gdyż w ubiegłym tygodniu zajęta byłam pracą nad przygotowaniem dwóch ciekawych projektów, które kompletnie pochłonęły moją uwagę. Mam też świadomość, że inni członkowie Zespołu – jak na przykład Łukasz Piotr Listwoń czy Dorota Markiewicz – publikują na FB informacje o tym, jakie decyzje zapadają na posiedzeniach Zespołu. Ale skoro przyjęłam założenie, że na tym blogu będę dbać o publikację tego co się dzieje z SBO, gwoli obowiązku kronikarskiego chcę przedstawić najważniejsze ustalenia o tym, co dzieje się z miejskimi pieniędzmi.

Logo_UM_Szczecin

III spotkanie Zespołu ds. SBO, które odbyło się 23 marca, rozpoczęło się sprawnie, od głosowania nad kwestiami, o których dyskutowaliśmy tydzień wcześniej. Na pierwszy ogień poszedł temat harmonogramu. Większością głosów Zespół ustalił, że głosowanie będzie trwać 3 tygodnie (od 1 do 21 października). Składanie wniosków przez mieszkańców rozpocznie się 1 czerwca i trwać będzie do 15 lipca. Przez okres wakacji urzędnicy będą analizować propozycje, spotykać się z ich autorami i szykować listę wniosków.

Ważnym i kontrowersyjnym tematem była kwestia dopuszczenia możliwości składania projektów nieinwestycyjnych. Tylko ja i Dorota Markiewicz głosowałyśmy „za” taką możliwością. Większością 7 głosów propozycja ta została odrzucona. Nie przeszła również propozycja, żeby spróbować wprowadzić wsparcie nieinwestycyjne jako część projektów inwestycyjnych. Z kolei jednogłośnie przyjęto zasadę, żeby w SBO 2016 można było składać i realizować wyłącznie projekty dzielnicowe. Pozwoli to na uniknięcie wątpliwości, czy dany projekt ma charakter ogólnomiejski, czy dzielnicowy. Zdecydowaliśmy również, że kwota budżetu ma być podzielona w równych częściach pomiędzy 4 dzielnice Szczecina.

Na kolejnym posiedzeniu podpisywać będziemy pismo do Prezydenta Miasta, w którym prosimy o zwiększenie kwoty budżetu z 5 do 10 milionów zł. Mam nieodparte wrażenie, że Prezydent Krzystek decyzję w tej kwestii już dawno podjął. 😀

Przez półtorej godziny dyskutowaliśmy nad kolejnymi ważnymi kwestiami – m.in. jaką górną granicę wartości projektu przyjąć. Są trzy ewentualności: górna granica równa kwocie przeznaczonej na daną dzielnicę, górna granica niższa niż kwota na daną dzielnicę (aby zwiększyć szanse, że więcej niż 1 projekt uzyska dofinansowanie) i górna granica wynosząca max 80% wartości wsparcia dla jednej dzielnicy. Długo rozmawialiśmy o możliwości wprowadzenia „koszyków” w głosowaniu. Jedną z możliwości jest kwestia wybierania projektów, jak w sklepie internetowym: jako mieszkańcy mamy do dyspozycji jakąś kwotę (np. 1 mln zł) i wskazujemy tyle projektów, na ile starczy nam środków. Wygrają wtedy te, które uzyskają najwięcej głosów. Kwestia ta jednak zależy od możliwości technicznych Urzędu. Drugi problem, z jakim trzeba się zmierzyć to zliczanie kwot w przypadku głosowania „papierowego” – o ile w głosowaniu internetowym system poradzi sobie ze zliczaniem, o tyle w głosowaniu papierowym trzeba będzie uważnie wskazywać projekty i zliczać „ręcznie” kwoty.
Drugą propozycją w tym zakresie było wskazanie grup projektów: małych, średnich i dużych. I zaproponowanie mieszkańcom wyboru w ramach takich 2-3 grup. Ja osobiście mam duże wątpliwości co do tej propozycji – z jednej strony obawiam się, że takie ręczne „sterowanie” głosowaniem może być źle odebrane przez mieszkańców. Dodatkowo, im prostsze głosowanie, tym lepiej. Ustalanie takich „koszyków” i grup projektów może zaś niepotrzebnie skomplikować całość procesu głosowania.

Stosunkowo krótko dyskutowaliśmy o kwestii konieczności uzyskania poparcia pod zgłoszonymi propozycjami mieszkańców. Dużo argumentów przemawia za tym, żeby odstąpić od takiego warunku. Skoro Szczeciński Budżet Obywatelski ma charakter plebiscytu (niestety) nieobligatoryjne pozyskiwanie poparcia stawia projektodawców w nierównej sytuacji (w ubiegłym roku niewielu projektodawców takie poparcie wykazało) i jest utrudnieniem dla tych, którzy mają dobry pomysł, ale z różnych powodów nie mają możliwości szukania poparcia.

Nie było specjalnych wątpliwości w dyskusji o tym, czy utrzymać możliwość głosowania dla mieszkańców od 16 roku życia (choć bardzo żałuję, że Urząd Miasta nie pokusił się o badanie, ile osób niepełnoletnich oddało głosy w BO – można to jeszcze zbadać w przypadku wyników głosowania internetowego). Dłużej pochylaliśmy się nad kwestią głosowania studentów. Pojawiły się głosy, żeby zaangażować w akcję samorządy studenckie, które mogłyby na każdym wydziale zorganizować wolontariacko głosowania (rozdawać karty, pilnować urn itp.). Wyobrażam sobie, że taka akcja byłaby bardzo ważna z punktu widzenia aktywizacji społecznej tak ważnej grupy, jaką są studenci.

Temat, który rozpoczęliśmy omawiać na spotkaniu i który na pewno będzie jeszcze kontynuowany, to zabezpieczenie głosowania – zarówno papierowego, jak i internetowego. Jest tutaj mnóstwo wątpliwości – czy można zbierać poparcie na listach, jak przy wyborach, wpisując potem jedynie PESELe i zaznaczając odpowiedni projekt „hurtem” na kartach do głosowania? Czy pozwolić na wielokrotne głosowanie z jednego numeru IP? Co zrobić w sytuacji, kiedy numery PESEL są powszechnie dostępne np. w rejestrach KRS? To kwestie, które muszą być przedyskutowane przede wszystkim z urzędowymi informatykami, a następnie odpowiedzialnie przegłosowane.

Kolejne spotkanie dotyczące SBO już jutro – w poniedziałek 30 marca, o godzinie 17. Tradycyjnie – gorąco zachęcam do udziału. Muszę przyznać, że każde spotkanie jest bardzo merytoryczne i satysfakcjonujące. Póki co, nie ma przewlekłych dyskusji, wypowiedzi osób obecnych na spotkaniu – generalnie zwięzłe i na temat. Mocnym wsparciem Zespołu jest Marcin Biskupski, który ma zawsze świetnie przygotowane materiały dotyczące zasad budżetów obywatelskich w innych miastach i propozycji organizacji zajmujących się tą tematyką (np. Fundacji Batorego). Mamy więc pewność, że w dyskusji nad budżetem obywatelskim nie dominuje „widzimisię” członków zespołu, ale przede wszystkim merytoryka i uznanie dla najlepszych doświadczeń innych społeczności lokalnych.

Według przesłanej nam propozycji, jutro głosować będziemy następujące zagadnienia:

1. Czy w celu złożenia wniosku do SBO 2016 będzie obowiązywał formularz?

 2. Czy formularz, na którym będą składane projekty do SBO 2016, będzie mógł być składany w wersji elektronicznej lub papierowej?

 3. Czy formularz, na którym składane będą projekty do SBO 2016 będzie wymagał poparcia określonej liczby osób?

 4. Czy formularz ma zawierać rubrykę na rekomendacje podmiotów/instytucji, które zechcą poprzeć wniosek?

 5. Czy propozycję do SBO 2016 będzie mógł zgłosić każdy (każdy obywatel uprawnionym)?

 6. Czy istnieć będzie możliwość złożenia przez Mieszkańca dowolnej liczby projektów?

 7. Czy Mieszkańcy mogą składać ten sam wniosek wspólnie (więcej niż jeden autor wniosku)?

 8. Czy autorzy wniosków składanych w ramach SBO 2016 będą mieli możliwość dokonywania korekty swoich projektów, bądź uzupełniania ewentualnych braków?

 9. Czy w ramach SBO 2016 będzie istniała możliwość konsolidacji projektów podobnych, bądź takich samych za zgodą autorów? Wprowadzenie możliwości łączenia przedsięwzięć.

10. Czy w SBO 2016 ma być określona minimalna wartość zadania (dolna granica projektu)?

 11. Czy w budżecie dzielnicowym ma być inny limit (maksymalna wartość zadania – górna granica jednego projektu) niż całościowa kwota budżetu dzielnicowego?

 12. Czy w SBO 2016 Mieszkaniec w ramach wypełnienia formularza ma obowiązkowo podać orientacyjny koszt zadania?

 13. Czy limitem wiekowym uprawniającym Mieszkańca do udziału w głosowaniu na SBO 2016 ma być 16 rok życia?

 14. Czy uprawnionymi do głosowania w ramach SBO 2016, oprócz Mieszkańców Szczecina mają być również studenci szczecińskich uczelni oraz uczniowie szczecińskich szkół, którzy ukończyli 16 rok życia a nie będący Mieszkańcami Szczecina?

 15.  Zatwierdzenie przygotowanego wzoru Formularza Zgłoszeniowego propozycji zadania do SBO 2016 – podjęcie decyzji na temat wyglądu oraz zawartości Formularza Zgłoszeniowego propozycji zadania do SBO 2016.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *