Koronawirus – dzień 1

Ponieważ wygląda na to, że temat koronawirusa zostanie z nami na dłużej, postanowiłam prowadzić bardziej systematyczne zapiski bieżącej sytuacji. Bo to z pewnością będą dla nas ciekawe czasy.

Śledząc doniesienia z innych krajów dotkniętych COVIDem cała Polska wstrzymywała oddech w oczekiwaniu na pierwszy taki przypadek wirusa u nas w kraju. Napięcie było tym większe, że w Polsce kończyły się ferie, a Włochy okazały się być bardzo popularnym kierunkiem wyjazdowym Polaków.

I wreszcie jest: 4 marca zdiagnozowano go u starszego mężczyzny, który wracał autokarem z Niemiec. Systematycznie chorych przybywa – bardzo wolno i jednostkowo w poszczególnych województwach. Ale mamy już zamknięte szkoły, politycy zaczęli się kłócić, jak prawidłowo myć ręce, a Główny Inspektorat Sanitarny zaapelował o zamknięcie wszystkich imprez odbywających się w miejscach zamkniętych.

10 marca, na fali obaw, Prezydent Szczecina nie podjął jeszcze decyzji o zamknięciu szkół, ale zaproponował daleko idące ograniczenia:

1. Dokonanie analizy kalendarza imprez pod kątem oceny ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników i pracowników i odwołanie zaplanowanych uroczystości szkolnych, imprez szkolnych, olimpiad, konkursów.
2. Wprowadzenie zakazu wszystkich zorganizowanych wyjść klasowych – wycieczek, wizyt w kinie czy teatrze itp.
3. Odwołanie wszelkich zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły.
4. Ograniczenie do niezbędnego minimum wstępu osób trzecich, w tym również rodziców / opiekunów prawnych na teren szkoły.
5. Daleko idącą ostrożność i rozwagę w podejmowanych aktywnościach związanych z podróżowaniem uczniów i pracowników szkoły, w tym rozważenie:
– odwołania wszelkich wycieczek (krajowych i zagranicznych) organizowanych za pośrednictwem szkoły,
– zakazu przyjmowania gości oraz organizacji wydarzeń z udziałem obywateli państw, w których występuje duża liczba potwierdzonych przypadków zakażenia.
6. Zakaz planowania wyjazdów na tzw. zielone szkoły, imprez i innych wycieczek szkolnych.
7. W miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się oddziałów między salami lekcyjnymi (jeśli to możliwe zachowanie zasady realizowania przez oddział wszystkich zajęć lekcyjnych w jednej sali).
8. Kontrola absencji pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych.
9. Wstrzymanie wynajmu pomieszczeń (sale lekcyjne, baseny, sale gimnastyczne, itd.) firmom zewnętrznym w drodze porozumienia.
10. Bieżące monitorowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Najbardziej rozbawiło mnie zalecenie ograniczania przemieszczania się oddziałów między salami. Jest to całkowicie do wykonania wyłącznie w klasach I-III, pozostałe roczniki szkół podstawowych i średnich mogłaby mieć z tym ogromny problem. Poza tym, pozostają jeszcze pytania o przemieszczanie się do toalet, szatni i stołówek, a także obowiązkową higienę procesu uczenia – czyli robienie przerw w zajęciach, wietrzenie klas, wychodzenie na korytarz, żeby się ruszyć czy odetchnąć od siedzenia w ławkach. Szczęśliwie – jak wiemy, Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło wybawić prezydentów, wójtów i burmistrzów od podobnych dylematów, zamykając po prostu wszystkie szkoły.

Pierwszy dzień nauki w systemie koronawirusa przyniósł w naszym osobistym życiu wiele zmian – niby dzieciaki zaczęły „koronaferie”, a tu posypały się na idzienniku zadania z biologii, chemii, języka niemieckiego i matematyki. Ja z kolei mam odwołane wszystkie spotkania, które miałam zaplanowane w najbliższych dniach i tygodniach w Warszawie i wszystko wskazuje na to, że będziemy się organizować w Urzędzie do pracy zdalnej. Cóż, idzie nowe i nieznane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Related Post

Koronawirus – dzień 22 – 23 Zakupy i mandaty

Podobno Google wie, gdzie chodzimy po logowaniach naszych telefonów. Zbieranie tej konkretnej informacji podobno miało być rewelacyjnym ułatwieniem w dobie koronawarantanny, gdy do sklepów może wejść maksymalnie po 3 osoby

Kolejny rok z górki

I znów uciekł gdzieś kolejny rok. Działo się tak dużo, że nawet nie wiem, kiedy to wszystko udało się upchnąć 🙂 Kolejność podsumowań przypadkowa 😛 Zostałam zaproszona przez Ministerstwo Funduszy

Koronawirus – dzień 11 Ograniczenia i trudności

Sytuacja epidemiczna rozwija się tak intensywnie, że co dzień mamy nowe pomysły rządu na ograniczenie zachorowań. 20 marca odbyła się kolejna konferencja prasowa rządu, na której wprowadzono nowe pomysły na