Prościej znaczy lepiej

Dziś na Komitecie Monitorującym POWER rozmawialiśmy o barierach i obciążeniach dla beneficjentów i instytucji, związanych z codzienną praktyką wdrażania EFS. Jedną z poruszanych kwestii była niewielka liczba opiekunów, którzy nie mogą być też osobami oceniającymi projekt czy kontrolującymi go. Według unijnych audytów role te należy rozdzielać dla przejrzystości procesu. W efekcie nabory trwają dłużej, bo liczba oceniających jest ograniczona. Już w trakcie realizacji projektu opiekunowie są trudniej dostępni, bo też ich grono ogranicza się wykluczeniem z oceny. Z kolei kontrole się niepotrzebnie wydłużają, bo trzeba czasem tłumaczyć coś w projekcie, co było z opiekunem uzgodnione, ale kontroler nic o tym nie wie i na dodatek dopiero na miejscu i w czasie kontroli zaznajamia się ze specyfiką projektu.

Z pobieżnej analizy życia projektu wynika, że nad jednym przedsięwzięciem po stronie instytucji pracują minimum 4 osoby – ekspert/pracownik IOK do jego oceny i wyboru, opiekun czuwający nad wdrażaniem, osoba do rozliczeń finansowych i osoba kontrolująca. Biorąc pod uwagę, że część z tych czynności odbywa się na zasadzie „dwóch par oczu”, to de facto osób tych jest więcej.

Rozważaliśmy więc, czy systemu nie dałoby się uprościć, np. zdejmując zakaz łączenia oceny projektu na KOP z funkcją opiekuna. Skoro projekt oceniają zawsze dwie osoby + przewodniczący KOP czuwa nad kartami oceny, decyzja o wyborze nigdy nie jest jednoosobowa. Jeden z oceniających mógłby zatem z powodzeniem potem prowadzić projekt jako opiekun. Proponowaliśmy również połączenie roli opiekuna z kontrolą – dzięki temu kontrole mogłyby trwać krócej, a weryfikowane byłoby to, czego opiekun jeszcze nie wie lub nie jest w stanie wyczytać z dostarczanych mu dokumentów. Dla beneficjenta pewnie byłoby to łatwiejsze i lepsze rozwiązanie.

Argumenty zostały spisane, będą przekazane komu trzeba w Komisji Europejskiej. Ale czy zmiany się uda wprowadzić? Nie wiadomo. Przed nami kolejna unijna perspektywa finansowa, oby prostsza dla wnioskodawców, niż obecna. Ilość dokumentów i obowiązków, obostrzeń i wymogów, przepisów i wytycznych ograniczających wsparcie jest obecnie przytłaczająca. Czas pokaże, czy będzie lepiej…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Related Post

Mało dzieci, duży kłopot

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane demograficzne za 2019 r. Wprawdzie kończą się na listopadzie, jednak trudno oczekiwać, że sam grudzień dramatycznie zrobi różnicę. Według GUS jest nas, Polaków, coraz

Koronawirus dzień 26-37 Coś starego, coś nowego

Ostatnie kilkanaście dni zlewało się w jeden ciąg. Rząd i minister zdrowia najpierw wprowadził nam wszystkim duże ograniczenia, między innymi obowiązek noszenia cały czas maseczek zakrywających usta i nos. To

MEN szuka pracy

Ministerstwo Edukacji Narodowej z wielką pompą ogłosiło dzisiaj listę 24 zawodów „kluczowych do rozwoju państwa”. Według komunikatu ze strony MEN: „Prognoza jest uporządkowanym alfabetycznie wykazem zawodów szkolnictwa branżowego, dla których