Uncategorized

Rada Radzi, a mieszkańcy pracują nad budżetem

Logo_UM_Szczecin

W czwartek 26 lutego – jak obiecywałam – działo się bardzo dużo w kontekście aktywności społecznej. Spotkała się po raz kolejny Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, a późnym popołudniem mieszkańcy dyskutowali o kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

3d board meeting

Na posiedzeniu Rady było tym razem stosunkowo spokojnie i – co ważniejsze – bardzo sprawnie. Pojawiło się 2 nowych radnych, ale nadal cierpimy na problem frekwencyjny. Na szczęście porządek obrad obejmował głównie kwestie porządkowe i organizacyjne. Dokonaliśmy wyboru przedstawicieli Rady do Kapituły przyznającej certyfikaty miejsca przyjaznego rodzinie w ramach programu „Szczecin przyjazny rodzinie”. Do „obsadzenia” były 3 miejsca, a  Rada w tej kadencji ma to szczęście, że zasiadają w niej przedstawiciele właśnie 3 organizacji zajmujących się tematem dzieci i rodzin: Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina (ja), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” (Teresa Fydrych) i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Zygmunt Pyszkowski). Na posiedzeniu Rady z tego grona obecna byłam ja i Teresa – obie więc wyraziłyśmy zainteresowanie pracą społeczną w Kapitule i taką delegację od RDPP uzyskałyśmy. Cieszę się niezmiernie, że będę mogła dodatkowo promować te miejsca, które wspierają rodziny i które są świadome potrzeb, ale i możliwości dzieci i rodziców.

Kolejną kwestią było zaangażowanie członków Rady w prace Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Wojtek Spychała z Politesa (który nie mógł być obecny na posiedzeniu Rady) poprosił w drodze obiegowej – mailowej – o rozważenie wniosku, żeby członków Zespołu z ramienia RDPP wyłonić w drodze otwartego konkursu spośród organizacji pozarządowych. To rozwiązanie było zastosowane w 2013 r. przy pierwszej edycji SBO. Dyskutowaliśmy o tym dość długo, jednak propozycja ta nie znalazła uznania członków Rady. Pojawiły się przede wszystkim obawy, czy organizowanie takiego konkursu teraz, kiedy Zespół ma szybko zacząć prace (a pierwsze spotkanie zaplanowano już na 10 marca) nie wydłuży niepotrzebnie całego procesu. Poza tym – i to chyba była najważniejsza przyczyna – odniosłam wrażenie, że dotychczasowi reprezentanci szczecińskiej RDPP zdają się cenić sobie pracę w tym Zespole i chcą ją kontynuować (choć na ten temat formalnie wypowiedziała się wyłącznie pani Aleksandra Białonowicz ze Stowarzyszenia „Konie i natura” – panów Mirosława Gosienieckiego z WOPR i Zygmunta Pyszkowskiego z TPD na posiedzeniu nie było). Jedyną zmianą, którą przegłosowaliśmy, była propozycja Teresy Fydrych ze Stowarzyszenia Tęcza, która formalnie zrzekła się swojego miejsca w Zespole na moją rzecz. Obiecała jednak, że w miarę możliwości organizacyjnych będzie aktywnie włączać się w prace nad SBO i ogromnie się z tego powodu cieszę!

Na posiedzeniu Rady powrócił temat oceny ofert w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta Szczecin, kierowanych do organizacji pozarządowych. Temat wywołany przeze mnie już kilka miesięcy temu, o czym niejednokrotnie pisałam. Nie doszliśmy do konsensusu odnośnie godzin posiedzeń takich komisji (nadal więc odbywać się będą w czasie pracy UM), ale sprawę posunęliśmy o tyle, że dyrektor Paweł Szczyrski z Biura Organizacji Pozarządowych poinformował, iż UM rozważa wprowadzenie elektronicznej oceny takich ofert. Czyli da się 😀

Na koniec spotkania dyrektor Szczyrski odczytał nam list, jaki Rada otrzymała od Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. List był pokłosiem mojej relacji z posiedzenia Rady (tekst z 2 października: Gdzie pieniądze, tam emocje), podczas którego przyjmowaliśmy Program Współpracy Gminy Miasto Szczecin w Organizacjami Pozarządowymi. Wtedy to urzędnicy UM mieli plan, żeby zabrać TOZowi środki na sterylizację kotów wolno żyjących, a członkowie Rady nie zgodzili się i kwotę przywrócili. TOZ oficjalnie chciał nam zatem podziękować za interwencję, co było miłym akcentem, a także dodatkowo poinformować nas o zasadności prowadzonych działań na rzecz zwierząt, w co nikt z nas nie wątpił 🙂

SBO 2016

Po posiedzeniu Rady część z nas przeniosła się do sali sesyjnej Rady Miasta, gdzie o godzinie 17 odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Najpierw przeprowadzono losowanie 4 mieszkańców, których miano dokooptować do Zespołu ds. SBO. Ręką Magdaleny Kaszni wylosowano następujące osoby:

  1. Pan Andrzej Kamrowski;
  2. Pan Wojciech Wilski;
  3. Pani Iwona Świątkowska;
  4. Pan Łukasz Piotr Listwoń.

Głosami z sali zdecydowano również o wylosowaniu 4 rezerwowych członków Zespołu (w ubiegłym roku jedna z wylosowanych osób w ogóle nie pojawiła się na spotkaniach, więc zdecydowano o zabezpieczeniu się na taką okoliczność):

  1. Pan Daniel Jaskulski;
  2. Pan Grzegorz Kluczyński;
  3. Pani Maria Myśliwiec;
  4. Pani Alicja Roszkowska.

Znakomita większość nazwisk mieszkańców, którzy zgłosili się do prac Zespołu jest mi znana i jestem przekonana, że niezależnie od tego, czy znaleźli się oni na liście podstawowej, rezerwowej czy w ogóle nie zostali wylosowani, na pewno będą pojawiać się na spotkaniach i aktywnie wnosić swoje uwagi do funkcjonowania SBO na kolejny rok. I dobrze, bo wszyscy się czegoś uczymy i mamy swoje refleksje. A jak mówi pewna kandydatka w wyborach prezydenckich: zawsze warto rozmawiać! 😛

Po losowaniu przez ponad 2 godziny dyskutowaliśmy o pomysłach na kolejną edycję Budżetu. Zebrani na sali mieszkańcy zgłaszali też swoje uwagi do tego, co działo się w poprzednich latach. Wątków było całe mnóstwo i nie jestem w stanie wszystkiego teraz opisać, ale na stronie UM powinno pojawić się niedługo sprawozdanie wraz z zapisem audio.

Konkretna praca nad zasadami zacznie się już za tydzień – 10 marca. Spotykamy się o godzinie 16.30 w sali sesyjnej. Na spotkanie może przyjść każdy, kogo interesuje SBO i chce wnieść coś od siebie do sposobu funkcjonowania podziału środków budżetowych przez mieszkańców. Dlatego już dziś serdecznie Was zapraszam. Jeśli zaś nie możecie/nie chcecie osobiście uczestniczyć w spotkaniu, ale coś się Wam w poprzednich edycjach SBO nie podobało, macie propozycje usprawnienia, uwagi krytyczne albo konstruktywne propozycje – możecie je wysłać do mnie mailem: dkorczynska@gazeta.pl albo wpisać je w komentarzach pod tym tekstem. Obiecuję, że przedstawię wszystko na spotkaniu, żeby Wasz głos był słyszalny!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *