Dzieje sięPatrzymy w przyszłość

SBO czyli „schody do kościoła – tak, schody do szkoły – nie”

 SBO 2016

Za nami ostatnie już spotkanie Zespołu ds. SBO, na którym ustalaliśmy zasady Budżetu Obywatelskiego na ten rok. Ostatnie głosowania i ostatnia – bardzo gorąca dyskusja, a nawet pewien spór merytoryczny. O co poszło? O możliwość finansowania tzw. projektów szkolnych.

3d board meeting

Gwoli przytoczenia ostatnich ustaleń, tydzień temu Zespół przegłosował następujące kwestie:

Zdecydowano, że w SBO 2017 (jako rekomendacja zespołu) ma obowiązywać sposób głosowania poprzez tzw. „koszyk” tj. do wyczerpania ustalonej puli środków. To rekomendacja dla prezydenta i podległych mu informatyków na kolejny rok – w tym roku nie ma czasu na zbudowanie takiej „nakładki” systemowej.

Zdecydowano, że w SBO 2016 nie będzie obowiązywała zasada ograniczenia głosowania jedynie do „swojej” dzielnicy. Można oddać głosy w dowolnie wybranej przez siebie dzielnicy, a nawet podzielić głosy pomiędzy różne dzielnice.

Zespół zdecydował, że w edycji SBO 2016 głosować będzie można poprzez oddanie 3 głosów w dowolnie wybranej dzielnicy.

W nawiązaniu do powyższego, Zespół podjął decyzję, że w SBO 2016 będzie można oddać więcej niż jeden głos. Co ciekawe, tu nie było jednomyślności – 3 osoby z 10 głosujących było przeciw.

Zdecydowano też, że w SBO 2016 ustala się górny limit wartości projektu na kwotę 1.350.000 zł. Przypomnę tylko, że zgłoszono propozycję, aby limitem była wartość 750 tys. zł (co daje gwarancję „wpuszczenia” minimum 2 projektów na dzielnicę), 1 mln zł (co łatwo da się wyliczyć) i właśnie 1 350 tys. zł – co daje 90% maksymalnej kwoty. Zespół podjął decyzję 7 głosami na 10, aby wartość ta była jak najbliższa maksymalnej.

Zdecydowano, że w SBO 2016 będzie można zagłosować wyłącznie jeden raz, co oznacza brak możliwości zmiany raz oddanego głosu. Tu chyba nie ma wątpliwości, że jest to właściwa decyzja.

 Ustalono, że w SBO 2016 projekty zadań, które będą publikowane na stronie internetowej według kolejności wpływu nie będą posiadały numerów, a numeracja zostanie wprowadzona dopiero przed głosowaniem poprzez losowanie numerów przypisanych do poszczególnych projektów w momencie sporządzenia ostatecznej listy projektów. Pisałam już o tym poprzednio, że przy I edycji SBO faktycznie projekty na pierwszych miejscach listy zgarniały relatywnie większe poparcie, niż te z dalszych miejsc. Stąd taka decyzja.

Dla ułatwienia w głosowaniu elektronicznym kolejność projektów zadań będzie „tasowana” na listach (wzorem edycji SBO 2015), będzie natomiast funkcjonowała wyszukiwarka projektów, zarówno po numerze, jak i nazwie zadania.

 Głosować na projekty w SBO będzie można oddawać w następujących miejscach: Urząd Miasta, filia Urzędu, siedziby rad osiedli, uczelnie wyższe. Kontrowersyjne były siedziby rad osiedli, ale w Zespole zasiada dość sporo przedstawicieli RO i ta propozycja ostatecznie również przeszła.

 Zdecydowano, że Zespół ds. ustalenia zasad budżetu obywatelskiego stanie się Zespołem Opiniującym (z zastrzeżeniem, że członek zespołu, który jest powiązany z wnioskodawcą, jest wyłączony z danego głosowania).

 Ustalono, że w SBO prawo opiniowania oraz niezakwalifikowania projektu ma jedynie Zespół Opiniujący na podstawie Karty Oceny Zadania wypełnionej przez jednostkę merytoryczna miasta w oparciu o formalne przesłanki.

Zespół podjął również decyzję, że będzie obowiązywał „tryb odwoławczy” tzn. przed podaniem ostatecznej listy projektów do głosowania zostanie opublikowana lista wstępna, natomiast autorzy projektów tzw. „odrzuconych” zostaną poinformowani o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu a ponadto, będą mieli możliwość odwołania się od decyzji oraz uzupełnienia złożonego wniosku we wskazanym terminie.

Ustalono, że w przypadku, gdy wynik głosowania nie doprowadzi do oczywistego wyboru zadań do realizacji, konieczne jest spotkanie Zespołu celem rekomendacji Prezydentowi Miasta Szczecin rozwiązania sytuacji.

Podjęto decyzję, że w trakcie głosowania SBO 2016 nie będą publikowane wyniki cząstkowe.

Tyle ustaleń sprzed tygodnia. A wczoraj? Przegłosowaliśmy jeszcze jedną zasadę, iż w kwestii osób uprawnionych do głosowania ujęci zostali również  „mieszkańcy Szczecina, nieposiadający zameldowania, którzy ukończyli 16 rok życia, którzy głosować będą mogli wyłącznie w wersji papierowej w punktach do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości”.

Co najważniejsze? Przyjęliśmy zgodnie wzór formularza wniosku. Wygląda tak:

Formularz do SBO strona 1
Formularz do SBO strona 1
Formularz do SBO strona 2
Formularz do SBO strona 2
Formularz do SBO strona 3
Formularz do SBO strona 3

4

Formularz w wersji edytowalnej już za kilka dni będzie dostępny na stronie Urzędu Miasta.

A teraz powróćmy do najgorętszego punktu wczorajszego spotkania – wykluczenia tzw. projektów szkolnych. Temat podniósł Marcin Biskupski, nieocenione merytoryczne wsparcie Zespołu. Przesłał nam wcześniej przykłady innych miast, gdzie projekty dotyczące szkół i przedszkoli konsumowały mocno zasoby finansowe Budżetu Obywatelskiego.  A przecież o potrzeby placówek oświatowych powinien dbać samorząd. Marcin zaproponował zatem dyskusję, czy i u nas nie powinniśmy z góry zablokować możliwości składania projektów realizowanych we „wszelkich gminnych jednostkach organizacyjnych”.

Jak nietrudno się domyślić, ja byłam całkowicie odmiennego zdania. Wskazałam na szereg argumentów – m.in. na fakt utrudnienia składania projektów. Nie dość, że zablokowaliśmy możliwość składania projektów nieinwestycyjnych, to teraz mielibyśmy powiedzieć mieszkańcom: „składać możecie projekty na inwestycje, ale sprawdźcie przy okazji czy projekt nie dotyczy gminnej jednostki organizacyjnej„. Absurd.

Druga sprawa – dlaczego szkoły i przedszkola miałyby zostać zablokowane ze wsparcia? Jeśli jest taka potrzeba, znajdą się chętni mieszkańcy, aby rozwiązanie potrzeby przeforsować swoimi głosami – dlaczego nie mieliby mieć takiego prawa? Jako przykład podałam znów remont ulicy Głębokiej. Tam realizowany jest remont ulicy dla kilku rodzin. Nie jesteśmy w stanie zablokować takich projektów. W czym zatem lepszy jest remont ulicy dla kilku rodzin od remontu infrastruktury sportowej czy nawet toalet dla np. 800 uczniów? Dodatkowo, podkreślałam, że w poprzednich edycjach BO w Szczecinie takich projektów nie było zbyt wielu, więc nie ma co prewencyjnie szukać na siłę sposobu zablokowania takich możliwości. No i co najważniejsze: budżet obywatelski dotyczy wyłącznie infrastruktury miejskiej. Rozróżnianie, która infrastruktura jest „bardziej prawomyślna”, a która mniej – jest bezzasadna.

Słuszny argument przytoczył tutaj pan Zygmunt Pyszkowski z TPD: jeśli dopuszczamy możliwość finansowania drogi prowadzącej do kościoła, dlaczego nie możemy sfinansować drogi do szkoły? Do głosów wsparcia dołączył się radny Marek Duklanowski, który zrobił szybką analizę poprzednich edycji i potwierdził, że liczba takich szkolnych projektów była znikoma i ryzyko „zagarnięcia” środków BO jest niewielkie. Sam też był zdania, że wszystkie projekty powinny mieć szanse.

Co mnie osobiście zdziwiło, jedną z orędowniczek takiego zakazu okazała się Dorota Markiewicz, która wcześniej była gorącą zwolenniczką jak najmniejszych ograniczeń w SBO. Argumentowała, że w szkołach panuje pewien system feudalny, że rodzice będą głosować, jak im nauczyciele czy dyrekcja każe – w trosce o dobre traktowanie ich dzieci. Moim zdaniem – niesłusznie, bo wiem, jak niewielkie jest często zaangażowanie rodziców w życie szkoły. Ale oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania i argumentacji.

Co ciekawe – w głosowaniu nad zakazem dla takich projektów cały Zespół był jednomyślny. Wszyscy zagłosowali przeciw zakazowi, zatem wszystkie projekty infrastrukturalne realizowane na gruncie i majątku miejskim mogą być dopuszczone do SBO.

Udało nam się skończyć prace nad zasadami na tyle wcześnie, że urzędnicy prezydenccy mają jeszcze chwilę na przygotowanie stosownego Zarządzenia z wszystkimi regulacjami BO. W czerwcu zacznie się składanie propozycji projektów i wtedy Zespół wróci do pracy. I o tym też będziecie mogli przeczytać na blogu 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *