Dzieje sięPatrzymy w przyszłość

SBO – mnóstwo pytań, żadnych odpowiedzi

3d board meeting

Prace Zespołu ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego postępują. W czasie ostatniego spotkania dyskusja była gorąca, a kwestie poruszone w jej trakcie mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania Budżetu w tym roku. Głosowanie nad kolejnymi zasadami odbędzie się w przyszły poniedziałek, ale już dziś warto wiedzieć, jakie są propozycje.

SBO 2016

Sposób głosowania Mieszkańców

Zgłoszone propozycje:

– jeden głos na swoją dzielnicę;

– jeden głos na dowolną dzielnicę;

– cztery głosy (po jednym na każdą dzielnicę);

– „koszyk”

Najciekawszym rozwiązaniem jest „koszyk”, który dałby możliwość podziału głosów według kwot. Trochę jak zakupy internetowe. Mamy do dyspozycji konkretną kwotę, którą możemy rozdzielać pomiędzy wybrane przez nas projekty. Dzięki temu nie „marnują” się głosy, możemy docenić zarówno małe, jak i bardziej kosztowne pomysły. Problem pojawia się jednak przy głosowaniu papierowym (trzeba by „ręcznie” zliczać kwoty). Nie wiadomo też, czy urzędowi informatycy poradzą sobie ze zbudowaniem kolejnej „nakładki” na system do głosowania. Proponowałam, żeby do budowy takiej nakładki włączyć jakąś organizację pozarządową, która zajmuje się tworzeniem aplikacji. Temat zawisł w powietrzu do kolejnego spotkania Zespołu.

Ustalenie górnej wartości projektu, zgodnie z przyjętą zasadą, że w budżecie dzielnicowym będzie obowiązywał inny limit niż całościowa kwota budżetu dzielnicowego

Zgłoszone propozycje:

– do 1 mln;

– do 750 tys.;

– do 1 mln 350 tys.

Na wcześniejszych spotkaniach przegłosowaliśmy taką zasadę, że wartość jednego projektu musi być niższa niż maksymalna wartość wsparcia na dzielnicę. Dlaczego? Żeby dać szansę realizacji więcej niż jednego projektu. Wiemy już, że kwota przypadająca na jedną dzielnicę wynosić będzie 1 500 000 zł. Są więc 3 propozycje do wyboru: maksymalna wartość 1 mln zł (łatwiej się kalkuluje), 750 tys zł (minimum 2 projekty uda się zrealizować w ramach SBO) i 1 350 000 zł (co stanowi 90% maksymalnej wartości).

W głosowaniu będzie można zagłosować:

Zgłaszane propozycje:

– wyłącznie jeden raz, co oznacza brak możliwości zmiany raz oddanego głosu (tak jak w poprzedniej edycji)

Ten temat chyba nie budzi specjalnych wątpliwości. Głosujemy tylko raz, nie ma potem zastanawiania się, który głos jest ważny. Nie ma problemów przy weryfikacji głosów oddanych „papierowo”. Głosujemy świadomie i odpowiedzialnie.

Kolejność projektów na listach do głosowania

Zgłaszane propozycje:

– w pierwszej kolejności losowanie numerów zadań;

– tasowanie projektów na listach przy głosowaniu elektronicznym (ostatnia edycja SBO);

– kolejność projektów na liście przy głosowaniu elektronicznym stała – nie zmienia się (brak tasowania)

Doświadczenia pierwszej edycji pokazały, że gros głosów w głosowaniu internetowym „zgarniały” projekty umieszczone na pierwszych miejscach listy. Dlatego w drugiej edycji podczas głosowania internetowego automatycznie zmieniała się kolejność wyświetlania projektów na liście. Wymaga to oczywiście pewnego wysiłku w odszukaniu wybranego przez nas projektu, bo numery projektów nie będą się zgadzać z numeracją na liście, ale przy 20-30 projektach na dzielnicę chyba nie powinien być to tak wielki problem.

Oczywiście, ostateczna decyzja w tej kwestii zostanie podjęta w drodze głosowania na kolejnym spotkaniu SBO.

Ustalenie miejsc do głosowania wraz z godzinami dostępności dla Mieszkańców

Zgłaszane propozycje:

– urząd, filia urzędu, siedziby rad osiedli, szkoły, uczelnie wyższe

Dużo krytycznych uwag zebrała propozycja UM, żeby w zbieranie głosów zaangażować Rady Osiedli. Członkowie Zespołu – również ci, którzy pracują w Radach Osiedla – opowiadali się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Ubiegłoroczne doświadczenia pokazały bowiem, że Rady nie pozostają bezstronne i obiektywne w promowaniu projektów, forsując często własne pomysły i przedsięwzięcia. Oczywiście członkowie RO, tak jak wszyscy inni mieszkańcy, mają pełne prawo składać własne projekty do SBO. Ale wtedy nie możemy ich włączyć w proces zbierania głosów, promowania wszystkich projektów itp.

Kto opiniuje, kto ma prawo odrzucić projekt

Do tej pory propozycje wstępnie weryfikowali urzędnicy pod względem bardziej formalnym, a w proces selekcji włączony był też Zespół ds. SBO. Czy taka formuła się utrzyma – zobaczymy. Głosowanie już za kilka dni.

W czasie spotkania otrzymaliśmy również informację, iż prezydent Piotr Krzystek odpowiedział już na prośbę Zespołu o zwiększenie puli środków na SBO. Wprawdzie nie dał od razu tyle, ile prosiliśmy (wnioskowaliśmy o 10 mln zł), ale zwiększył limit o 1 mln zł (250 tys. zł na dzielnicę). Oznacza to, że w tym roku w każdej dzielnicy Szczecina możemy wybrać projekty na łączną kwotę 1,5 mln zł. Dodatkowo, otrzymaliśmy deklarację stopniowego zwiększania tej puli, co roku o 1 mln zł. Do 2020 roku pula ta ma więc wynosić 10 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *