Dzieje się

Skłócić rodziców – to żadna sztuka

Daycare-1

 Jak co roku o tej porze wraca temat rekrutacji do przedszkoli. Urzędnicy miejscy ponownie skorygowali kryteria naboru. I jak co roku kryteria te wzbudziły dyskusję – najpierw na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta, a następnie na forach internetowych. Bo pierwszeństwo przyznawane będzie dzieciom rodziców pracujących, co nie spodobało się niektórym radnym, twierdzącym, że w ten sposób karze się rodziców dzieci niepracujących. I w ten sposób znowu zaczęło się skłócanie rodziców i napuszczanie jednych na drugich.
W związku z tym, Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina, którego członkiem mam zaszczyt być od samego początku, opublikowało na FB swoje stanowisko i apel w tej sprawie.

7-3

Jako rodzice działający w Stowarzyszeniu Rodzice dla Szczecina nie rozumiemy, dlaczego w Szczecinie, mimo deklarowanych pięknych haseł dbałości o dzieci i oświatę nadal brakuje miejsc w publicznych przedszkolach dla wszystkich chętnych dzieci. Tym samym dochodzi do sytuacji, kiedy część dzieci, ze względu na status rodziców nie może otrzymać miejsca w placówce publicznej. W tym roku Gmina Miasto Szczecin postanowiła „premiować” rodziców pracujących. Tymczasem miejsca w samorządowym przedszkolu potrzebują dzieci rodziców pracujących (żeby ci nie musieli rezygnować z zatrudnienia), ale także rodziców pozostających bez pracy (żeby ci mogli podjąć zatrudnienie).

Przypominamy również, iż przedszkole nie jest przechowalnią, gdzie upycha się dzieci na czas pracy, ale miejscem, gdzie najmłodsi uczą się nowych rzeczy, socjalizują, rozwijają swoje umiejętności i kompetencje. Miejsca powinno być zatem tyle, aby wystarczyło dla wszystkich.

Apelujemy zatem, aby Gmina Miasto Szczecin, zamiast dzielić rodziców, zapewniła taką infrastrukturę, żeby wszystkie dzieci z opieki przedszkolnej mogły skorzystać, niezależnie od statusu ich rodziców. W przypadku braku infrastruktury Gmina Miasto Szczecin powinna wesprzeć rodziców w zapewnieniu miejsc przedszkolnych w placówkach prywatnych, np. poprzez system bonów oświatowych, które pozwolą obniżyć koszty ponoszone przez mieszkańców miasta w placówkach niepublicznych. Takimi działaniami GMS może równocześnie wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta.

Nie godzimy się równocześnie na dzielnie rodziców poprzez prowadzenie w organach władzy publicznej dyskusji o wyższości rodziców pracujących nad niepracującymi (i odwrotnie). Tym samym apelujemy do Radnych Rady Miasta Szczecina o zaprzestanie takiej retoryki oraz o podjęcie bardziej energicznych działań wobec Prezydenta Miasta, które będą mieć na celu przede wszystkim zapewnienie miejsc przedszkolnych wszystkim chętnym dzieciom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *