Dzieje się

Społeczne wylewanie dziecka z kąpielą

zachpom federacja

1 października 6 zachodniopomorskich organizacji powołało Zachodniopomorską Federację Pozarządową. Bardzo się ucieszyłam z tej informacji, bo silna reprezentacja NGO w województwie to same korzyści dla jego mieszkańców. Na adres mailowy naszego Stowarzyszenia Rodzice dla Szczecina dostaliśmy miesiąc temu zaproszenie, aby przyłączyć się do Federacji. Więc kiedy dzisiaj w trakcie Forum Współpracy ROT i NGO przedstawiciele Federacji osobiście zachęcali do przystąpienia do tego szacownego grona, postanowiłam bliżej przyjrzeć się sprawie. Oj, jakże gorzkie rozczarowanie mnie spotkało…

zachpom federacja 2

Twórcy ZFP sami zachęcają do przyłączenia się do tego grona pisząc na stronach internetowych:

Razem możemy więcej!

1 października 2014 roku  powołaliśmy Zachodniopomorską Federację Pozarządową przy współpracy z Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”, Stowarzyszeniem Liderów i Fundraiserów, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Stowarzyszeniem POLITES oraz Fundacją „Sektor 3.

Połączyliśmy siły, by wspólnie z innymi organizacjami mieć realny wpływ na polityki społeczne i wzmacniać oddziaływanie trzeciego sektora. Federacja jest przestrzenią dla każdej organizacji, dobrowolnie podejmującej działania, które będą się realnie przyczyniać do społecznej zmiany.

Celem Federacji jest przede wszystkim stworzenie płaszczyzny do współpracy i integracji NGO z naszego województwa. Priorytetem w ich aktywności jest wzmacnianie znaczenia samych organizacji i podnoszenie jakości ich działania. Poprzez wspólne spotkania, szkolenia i podejmowane aktywności, chcemy wzmocnić poczucie tożsamości środowiska trzeciego sektora i współpracy partnerskiej organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.

Możemy wspólnie zmieniać rzeczywistość. Taka zmiana jest realną wartością. Co zrobić, żeby zmiana była znaczniejsza? Żeby nasze działania się nie rozpraszały? Żeby wykorzystać efekt synergii?
Odpowiedź jest jedna: Zawiązać partnerstwo. Wtedy działać będziemy dla jednego celu,  siła będzie większa, a zakres oddziaływania szerszy. A może być jeszcze lepiej? Jeszcze skuteczniej? Można podejmować działania, które wpływać będą nie tylko na świat organizacji pozarządowych, ale przyczyniać się będą realnie do społecznej zmiany?

Można! Dlatego właśnie powołaliśmy Zachodniopomorską Federację Pozarządową, w której jest przestrzeń także dla Twojej organizacji! Jeśli chcesz wspólnie oddziaływać na sposób kształtowania polityk publicznych przez samorządy różnych szczebli, jeżeli Twoja organizacja ma wypracowane rozwiązania, a boisz się, że jej głos nie będzie słyszany – dołącz do nas!
Federacja będzie silna i kompetentna dzięki sile i kompetencji organizacji, które będą ją współtworzyć.

 

Piękne przesłanie, prawda? Mnie zachęciło do włączenia się do Federacji. I cóż się dowiedziałam od jej członków? Że przyjmują tylko organizacje, które mają osobowość prawną. Czyli te, które są wpisane do KRS. Stowarzyszenia zwykłe, wpisane do rejestru starosty nie mogą do Federacji zostać przyjęte. Dlaczego? Bo tak stanowi statut Federacji. Dlaczego tak stanowi statut Federacji? Bo tak.

Dyskutowaliśmy o tym, czy posiadanie osobowości prawnej ma jakiekolwiek przełożenie na działanie Federacji. Chyba niekoniecznie, bo nie znaleźliśmy argumentu na poparcie takiej tezy. Stowarzyszenia zwykłe nie są niczym gorszym dla społeczeństwa niż organizacje KRSowe. Nie każdemu stowarzyszeniu zależy na działaniu w dużej grupie – czasem liczy się wąska, ale aktywna i silna grupa aktywistów, mniejsza niż 15 osób. Nie każda organizacja potrzebuje też zatrudniać pracowników, gromadzić inne środki niż własne składki czy ubiegać się o granty i dotacje. W RdSie nie zbieramy nawet składek – już na samym początku podjęliśmy taką uchwałę. Bo pieniądze nie są nam do działania potrzebne. A może chodzi o szumnie głoszoną profesjonalizację NGO? Ale wraz ze wpisem do KRS organizacja nie jest uznawana z automatu za ważną dla lokalnej społeczności albo za bardzo profesjonalną. Taką pozycję każdy musi sobie wypracować sam. I mnóstwo stowarzyszeń zwykłych – również w Szczecinie – taką pozycję sobie wypracowało. Czy to, że są one ujęte jedynie w rejestrze starosty (prezydenta) znaczy, że takie organizacje są słabsze merytoryczne, mniej aktywne, czy mniej wartościowe? NIE.

Dlatego z ogromnym zdziwieniem przyjęłam stanowisko Federacji o przyjmowaniu wyłącznie KRSowych organizacji. Dla naszego Stowarzyszenia droga do Federacji jest na razie zamknięta. I tylko pozostało we mnie takie dziwne uczucie, że mieliśmy się łączyć, a już na początku procesu niepotrzebnie się dzielimy. Ktoś tu chyba wylał dziecko z kąpielą. Społecznie.

EDIT: Prezes Federacji Wojciech Spychała zwrócił mi uwagę, że UKSy, które są w rejestrze starosty mają osobowość prawną. A te organizacje, które osobowości nie mają, wg ustawy prawo o stowarzyszeniach nie mogą łączyć się w związki stowarzyszeń. Co nie zmienia faktu, że stowarzyszenia zwykłe mogą wchodzić w partnerstwa z innymi podmiotami i gdyby twórcy Federacji by chcieli łączyć środowisko w całości, to taką możliwość by przewidzieli. Ale tego nie zrobili… Podtrzymuję więc tezę, że Federacja z gruntu dzieli organizacje na lepsze i gorsze. Niepotrzebnie. Mam nadzieję, że zmienią zdanie w tej kwestii.

3 thoughts on “Społeczne wylewanie dziecka z kąpielą

 1. Witam serdecznie
  Może moi koledzy nie wyjaśnili obiektywnych przyczyn takiego stanu i w związku z tym spowodowali Pani sprzeciw.
  W pełni Panią rozumiem i też bez obiektywnego uzasadnienia miałbym pretensje.
  Bo dlaczego jedni mogą, a inni nie?
  Sprawa rozbija się o przepisy i dlatego pojawił się taki zapis w statucie.
  Stowarzyszenia zwykłe nie mogą łączyć się w związki stowarzyszeń, prawodawca zabrania tego w ustawie.
  Prawo o stowarzyszeniach (art. 42).
  1. Stowarzyszenie zwykłe nie może:
  1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  2) łączyć się w związki stowarzyszeń,
  3) zrzeszać osób prawnych,
  4) prowadzić działalności gospodarczej,
  5) przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

  Pozdrawiam serdecznie i proszę mi wierzyć, że gdyby tylko była taka możliwość zmienilibyśmy to.
  Zapraszamy do współpracy, rozmawiajmy i szukajmy rozwiązań

  1. Panie Andrzeju,
   Dziękuję za komentarz i przemiłą rozmowę telefoniczną. Rozumiem oczywiście ustawę i jej obostrzenia. To jest temat do dyskusji na szczeblu krajowym, aby zmienić te zapisy – jeśli stowarzyszenia zwykłe mają też obowiązek posiadać NIP, REGON, rozliczać się i ponosić podobne administracyjne obciążenia, jak organizacje KRSowe, to dlaczego mają takie obostrzenia?
   Ale wracając do meritum czyli Federacji – nadal głęboko wierzę, że wspólnie znajdziemy sposób na jakąś formułę współpracy – być może partnerstwa. Jeśli oczywiście wszyscy członkowie Federacji będą tego chcieli.

 2. Pani Doroto,
  Ja z mojej strony mogę zapewnić, że będziemy pochylać się nad problemem w celu znalezienia rozwiązania
  Potrzebny jest nam dialog i chęć wspólnego znalezienia formuły
  A prawo próbujmy zmieniać to na pewno jest wyzwanie godne Federacji
  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *