Dzieje sięPatrzymy w przyszłość

Społecznie odpowiedzialne firmy – czy to możliwe?

csr

Przeciętna komercyjna firma kojarzy się z koniecznością osiągania zysku (i niestety często zysk jest mylony z wyzyskiem). Firmy nieco lepsze od przeciętnych, zarządzane przez mądrych szefów, dbają również o dobrobyt swoich pracowników. A firmy społecznie odpowiedzialne? To już wyższa liga przedsiębiorstw. Na szczęście takie też istnieją w naszym regionie.

logo_csr-male

Temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, czyli CSR, bardzo aktywnie propaguje Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan, który od 2012 roku realizuje projekt unijny w tym zakresie. Jak piszą realizatorzy projektu:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to dobrowolne wdrożenie polityki i przyjęcie przez zarząd przedsiębiorstwa procedur do strategii zarządzania, w zgodzie
z ustawodawstwem, które zapobiegają powstawaniu problemów społecznych, zatrudnienia, środowiska naturalnego oraz łamania praw człowieka.

W ramach projektu wypracowano 7 zasad, które powinny respektować organizacje przyjmujące CSR:

1. Odpowiedzialność – Przedsiębiorstwo powinno być odpowiedzialne przed właściwymi organami za swoje wpływy na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko naturalne. Przestrzeganie tej zasady wymagane jest szczególnie od kadry zarządzającej firmy, czyli od tych, od których oczekuje się, że odpowiedzą przed tymi, których interesy są zarządzane, czyli przed właścicielami, i z drugiej strony, przed samą organizacją.

2. Transparentność – Organizacja powinna być transparentna w podejmowanych decyzjach i działaniach, które mają wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Organizacje powinny ujawniać w sposób otwarty, dokładny
i kompleksowy informacje na temat polityki, decyzji i działań, za które są odpowiedzialne, włączając w to faktyczne
i prawdopodobne konsekwencje dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Informacja ta powinna być łatwo dostępna i zrozumiała dla zainteresowanych stron.

3. Etyczne zachowanie – Działalność organizacji powinna być oparta na wartościach takich, jak uczciwość, bezstronność i spójność. Wartości te oznaczają szacunek dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego oraz zobowiązują do omawiania skutków swoich działań i decyzji ze swoimi partnerami.

4. Wzajemne poszanowanie działań zainteresowanych stron – Organizacja respektuje, uznaje i odpowiada na przedsięwzięcia zainteresowanych stron, zwanych także interesariuszami. Nawet jeśli cele organizacji ograniczają się jedynie do właścicieli i udziałowców, to klienci lub pracownicy, inne jednostki lub grupy, mają prawa,  roszczenia, czy interesy, które także muszą być wzięte pod uwagę. Wspólnie osoby te tworzą interesariuszy organizacji.

5. Praworządność – Organizacja obowiązkowo przestrzega prawa. Zasada praworządności odnosi się do nadrzędności prawa – żadna osoba czy organizacja nie stoi ponad prawem, rząd także podlega prawu. Ta praktyka jest porównywana z praktyką arbitrażu władzy. Poszanowanie tej zasady oznacza, że organizacja przestrzega prawo i obowiązujące przepisy.

6. Respektowanie międzynarodowych zasad postępowania – Organizacja powinna szanować międzynarodowe normy postępowania, akceptując jednocześnie zasadę poszanowania prawa. Organizacja powinna dążyć do respektowania międzynarodowych zasad, nawet jeśli one lub ich wdrożenie nie chronią dóbr społecznych
i środowiskowych. Organizacja powinna unikać współdziałania z inną organizacją, której działania nie są spójne z międzynarodowymi normami postępowania.

7. Respektowanie praw człowieka – Firma powinna szanować prawa człowieka i dostrzegać zarówno ich ważność, jak i uniwersalność. Organizacja powinna promować poszanowanie praw człowieka i nie wykorzystywać sytuacji, w których przepisy nie przewidziały odpowiedniej ochrony.

Jeżeli interesuje Was temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w przyszłym tygodniu – 25 lutego w Restauracji Zamkowa odbędzie się konferencja na ten temat. Warto zgłosić się na to wydarzenie i posłuchać specjalistów. Konferencja będzie też okazją do wyróżnienia i uhonorowania tych firm w naszym regionie, które politykę społecznej odpowiedzialności już stosują. Formularz zgłoszeniowy na konferencję znajdziecie na stronie Lewiatana. Wydarzenie jest ciekawe, więc mocno polecam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *