Dzieje sięPatrzymy w przyszłość

Środki unijne na wyciągnięcie ręki

rpo wz

Po wielu miesiącach oczekiwania, wytężonej pracy wielu ludzi i pomiotów jesteśmy już na ostatniej prostej przed faktycznym uruchomieniem nowej puli środków unijnych. Na co warto zwrócić uwagę w najbliższych tygodniach? Czego przypilnować, co przeczytać i sprawdzić?

rpo wz 2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego został oficjalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską 13 lutego 2015 r. To najważniejszy program unijny dla naszego województwa, dzięki któremu do dyspozycji mamy 6,7 miliarda złotych. Ze środków tych możemy korzystać zarówno w projektach inwestycyjnych (w zakresie gospodarki, transportu czy ochrony środowiska), jak i w projektach „miękkich” – mających na celu walkę z bezrobociem, rozwój firm, pomoc osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej (zagrożonych wykluczeniem społecznym) i wsparcie w zakresie edukacji. Te ostatnie działania (tzw. „miękkie” projekty) w poprzednich latach realizowane były w odrębnym programie – Kapitał Ludzki. Teraz wszystkie środki unijne dla regionu dostępne są w jednym źródle – Regionalnym Programie Operacyjnym.

Na co warto zwrócić uwagę? Na Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SzOOP). To dokument, w którym znajdziemy konkretne zapisy o tym, kto może sięgnąć po unijne pieniądze, w jakim zakresie zrealizować projekty i jakie są warunki otrzymania pieniędzy w danym obszarze tematycznym. Właśnie teraz trwają konsultacje SzOOP, w czasie których można zgłaszać uwagi do zapisów. Do 15 kwietnia na adres mailowy konsultacjerpo@wzp.pl każdy może przesłać uwagi i opinie do tego dokumentu.

Kiedy rozpoczną się pierwsze nabory? W niektórych obszarach już wkrótce. Według przyjętego harmonogramu w II kwartale 2015 r. (który rozpocznie się już za kilka dni) planowane jest uruchomienie m.in. środków na edukację w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (pieniędzy dedykowanych Szczecińskiemu Obszarowi Metropolitalnemu i Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Metropolitalnemu), a także na szereg działań zaplanowanych w ramach Kontraktów Samorządowych. Wraz z rozpoczęciem kolejnych kwartałów uruchamiane będą sukcesywnie nabory do następnych działań finansowanych ze środków unijnych. Cały harmonogram dostępny jest już na stronie rpo.wzp.pl

A co poza RPO? Warto zwrócić uwagę na nabory w innych programach operacyjnych – może akurat tam znajdzie się źródło finansowania potrzebnego wsparcia? Powiatowe Urzędy Pracy (również w naszym województwie) mogą już składać projekty, dzięki którym wspierać będą osoby młode na rynku pracy (Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 2 kwietnia ma zostać uruchomiony nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. W Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego zakończono już nabór wstępnych koncepcji (aż 42 propozycje wpłynęły od partnerów wiodących z Polski!) i niedługo wyselekcjonowani projektodawcy zostaną poproszeni o przygotowanie kompleksowych wniosków. Trwa też nabór do Programu Inerreg Europa Środkowa, w ramach którego można będzie realizować projekty w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu.
Wszystkie aktualne informacje łatwo znajdziecie na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w temacie wiadomości Nabory wniosków. Warto sprawdzać, co w trawie piszczy, bo to ostatnie lata tak dużego wsparcia z UE!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *